O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn
+48 89 523 64 02
+48 89 523 64 02
olsztyn@caritas.pl
www.olsztyn.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040013112
7390208283
0000245507
Dyrektor:
Zastępcy dyrektora:
Zastępcy dyrektora:
ks. Paweł Zięba
ks. Piotr Hartkiewicz
ks. Krzysztof Jabłoński
Konto bankowe PLN: 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618
Konto bankowe EUR: 11 1240 5598 1978 0000 5032 2224