O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
+48 46 837 64 56
lowicz@caritas.pl
www.caritas.diecezja.lowicz.pl
REGON:
NIP:
040013862
8341293906
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Zastępca dyrektora:
ks. Dariusz Krokocki
ks. Henryk Andrzejewski
ks. Rafał Wiśniewski
Konto bankowe PLN: 49 1240 3347 1111 0000 2866 5096
38 1240 3347 1111 0000 2866 5100