O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
+48 (25) 640 71 30
siedlce@caritas.pl, sekretariat@caritassiedlce.pl
www.siedlce.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
710387392
8211685074
0000223111
Dyrektor:ks. Paweł Zazuniak
Konto bankowe PLN:Bank Spółdzielczy O/Siedlce
PL 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 PEKAO S.A. I/O Siedlce PL 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387
kościelna działalność opiekuńczo-charytatywna
PL 38 1050 1953 1000 0090 3049 6757