O Caritas diecezjalnej
Adres:
 

Telefon:

E-mail:
Strona internetowa:

ul. Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz, adres do korespondencji: ul. Grodzka 22, 85-109 Bydgoszcz

724 560 015

caritas@caritas.bydgoszcz.pl , bydgoszcz@caritas.pl
www.caritas.bydgoszcz.pl

REGON:
NIP:
093187279
9532480399
Dyrektor:

ks. Wojciech Przybyła
Konto bankowe PLN: 70 1600 1185 0004 0807 2566 7001
Konto bankowe EUR: 15 1600 1185 0004 0807 2566 7021
Konto bankowe USD: 85 1600 1185 0004 0807 2566 7022