Zakup mundurków szkolnych dla uczniów z Kabugi

Pomóż Siostrom od Aniołów wyposażyć w mundurki szkolne najuboższych uczniów z parafii w Kabudze, Rwanda.

Pomóż Siostrom od Aniołów wyposażyć w mundurki szkolne najuboższych uczniów z rwandyjskiej parafii w Kabudze. Dzięki darczyńcom Caritas siostry mogą wyposażyć w mundurki szkolne ponad 200 najuboższych uczniów uczęszczających do państwowej szkoły i gimnazjum w Kabudze. Mundurki są projektowane i szyte na terenie misji przez specjalnie zatrudnionego w tym celu miejscowego krawca, który wykorzystuje materiał zakupiony od lokalnych dostawców. Pozwala to na maksymalne zredukowanie kosztów ich produkcji i jednoczesne zapewnienie dodatkowego dochodu miejscowej ludności.  

Kwota do zebrania: 15.000 zł

Przekaż darowiznę teraz. Liczy się każda wpłata. Dziękujemy!