Wsparcie podopiecznych Domu Opatrzności Bożej w Zambii

Wesprzyj dom pomocy prowadzony przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny w Lusace w Zambii.

W ramach rocznego wsparacia z zakupionych przez siostry produktów (mąka kukurydziana, cukier, olej, mięso, chleb, mleko) będą codziennie przygotowywane posiłki dla 300 osób (osoby starsze, dzieci, ubodzy) regularnie korzystających z pomocy prowadzonego przez Siostry domu opieki zwanego Domem Opatrzności Bożej. Z otrzymanych funduszy pokryty zostanie również koszt czesnego za szkołę i uczelnię 25 dzieci z ubogiej dzielnicy Chawama, których rodzice w wyniku pandemii COVID-19 utracili dotychczasowe źródła utrzymania. Udzielana będzie także doraźna pomoc osobom, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Kwota do zebrania: 47.000 zł

Przekaż darowiznę teraz. Liczy się każda wpłata. Dziękujemy!