Pomoc medyczna i socjalna dla Polaków z Obwodu Żytomierskiego

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017
Kraj Ukraina
Region Europa
Status Zakończony
Lokalizacja Obwód żytomierski
Partnerzy Caritas-Spes
Krótki opis projektu Projekt polegał na objęciu pomocą medyczną i zapewnieniu niezbędnych leków 1155 osobom pochodzenia polskiego z 12 parafii w Obwodzie Żytomierskim oraz dostarczeniu zimowych butów dla 471 najbardziej potrzebujących osób. Poprzez zapewnienie podstawowej opieki medycznej i zabezpieczenie przed zimą założono, że niektóre osoby zaangażują się w działania w swoich środowiskach polonijnych popularyzując wiedzę o Polsce i jej zaangażowaniu w pomoc na Ukrainie.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.