Pomoc żywnościowa dla dzieci i osób starszych we wsi Nkol-Avolo

Sektor pomocy Bezpieczeństwo żywnościowe
Rok 2017-2018
Kraj Kamerun
Region Afryka
Status Zakończony
Lokalizacja Nkol-Avolo
Partnerzy Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Pallotynki
Krótki opis projektu W ramach projektu pomoc żywnościową otrzymały dzieci i osoby starsze w Nkol-Avolo. Jest to bardzo uboga wioska położona głęboko w buszu. Dożywianiem objęto 60 dzieci i 30 osób starszych i chorych, które cierpiały na głód lub u których rozpoznano oznaki niedożywienia, w tym rany na skórze, wychudzenie i anemię. Wszystkie dzieci objęte dożywianiem przetrwały trudne okresy głodu, u większości wyleczono rany, znacznie zmniejszona została anemia oraz poprawiło się zaangażowanie dzieci w naukę. Osoby starsze dzięki otrzymanej pomocy wzbogaciły jednorodne pożywienie, gdyż otrzymywały ryż i olej, a najbardziej potrzebujący także mleko, przez co zmniejszyła się zachorowalność. Ponadto siostry zaangażowały się także w uwrażliwianie wielu rodziców i opiekunów jak również osób dorosłych na reagowanie w porę na oznaki niedożywienia organizmu.