Program edukacyjny dla uchodźców z Erytrei, Sudanu i Sudanu Południowego w Kairze

Sektor pomocy Edukacja
Rok 2019-2020
Kraj Egipt
Region Bliski Wschód
Status Trwa
Lokalizacja Kair
Partnerzy Zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów w Egipcie
Krótki opis projektu Chociaż zgodnie z prawem dzieci uchodźców mogą zostać włączone w egipski system edukacji, w praktyce szkoły publiczne nie są odpowiednio przygotowane ze względu na istniejące bariery językowe, brak dokumentacji ucznia potwierdzającej jego wcześniejszą edukację i brak odpowiednich środków przeciwdziałania przemocy szkolnej wobec małoletnich uchodźców. Fundusze przekazane przez Caritas Polska umożliwiają wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w dwóch szkołach prowadzonych przez Misjonarzy Kombonianów, w których uczy się prawie 700 dzieci z Erytrei, Sudanu i Sudanu Południowego. Wielu zatrudnionych nauczycieli jest uchodźcami i migrantami. Zatrudnienie w szkole zapewni ich rodzinom stabilne utrzymanie. Projekt ma zarazem charakter działania typu „cash-for-work” oraz inicjatywy edukacyjnej. Zajęcia będą się odbywać przez 10 miesięcy, od września 2019 do czerwca 2020 roku. Po zakończeniu edukacji uczniowie mogą podejść do oficjalnego egzaminu w systemie sudańskim uznawanego w Egipcie.

Czytaj więcej o projektach Caritas na Bliskim Wschodzie