Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2021 Plus

Podprogram2021Plus_Plakat – dystrybucja

Podprogram2021Plus_Plakat – działania towarzyszące

Podprogram2021Plus_Organizacje Partnerskie Regionalne

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2021 Plus

We wrześniu 2023 roku Caritas zakończył dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Wolontariusze i pracownicy Organizacji Partnerskich Regionalnych – Caritas z 26 archidiecezji i diecezji w Polsce wydali osobom potrzebującym 325 836 paczek i 158 062 posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Realizacja Podprogramu była możliwa dzięki oszczędnościom powstałym w związku z realizacją całej Perspektywy.

Od kwietnia do września 2023 roku ponad 2 756,7514 ton artykułów spożywczych o wartości 17 901 897,08 zł trafiło do 234 201 osób ubogich zakwalifikowanych do programu.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały m.in.:

 1. makaron jajeczny świderki
 2. szynkę wieprzową mieloną
 3. powidła śliwkowe
 4. cukier biały
 5. mleko UHT
 6. olej rzepakowy

Pomoc można było uzyskać w ponad 761 punktach wydawania żywności. Były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 Plus objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne. Pomoc otrzymać mogły osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Warto podkreślić, że tak jak w Podprogramie 2021 Plus paczki i posiłki wydawano uchodźcom z Ukrainy. W podprogramie 2021 Plus z tej pomocy skorzystało 20 402 migrantów i uchodźców.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1210 warsztatów (w tym 162 warsztatów zdalnych) w sumie dla ponad 26 299 uczestników z 16 województw. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas pozwalały uczestnikom nauczyć się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Były to szkolenia i warsztaty w formule stacjonarnej i zdalnej, przekazujące niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

 • programy edukacyjne zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – 278 dla 6248 osób
 • warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia – 196 dla 4326 osób
 • warsztaty edukacji ekonomicznej – 333 dla 7151 osób
 • warsztaty kulinarne – 263 dla 6079 osób
 • warsztaty inne (m.in. włączenia społecznego finansowane z ST) – 140 dla 2495 osób

Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i obejmował różne formy zajęć: prezentacje, ćwiczenia w podgrupach, „burzę mózgów”, przygotowywanie potraw według przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety, np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie.

Odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono 432 działań na rzecz włączenia społecznego, m.in. wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (np. osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrekcja Caritas Polska z całego serca dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2021 Plus.

Okazane przez Państwa chęć pomocy innym i zapał są dla nas wzorem do naśladowania i motywacją do dalszej pracy.

Podprogram 2021

Organizacje partnerskie regionalne

Plakat (pdf)

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2021

W październiku 2022 roku Caritas zakończył dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2021. Wolontariusze i pracownicy Caritas z 26 archidiecezji i diecezji w Polsce wydali osobom potrzebującym 727 426 paczek i 214 811 posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Realizacja Podprogramu była możliwa dzięki oszczędnościom powstałym w związku z realizacją całej Perspektywy.

Od stycznia do października 2022 roku ponad 6 347,989 ton artykułów spożywczych o wartości 35 113 541,43 zł trafiło do 281 613 osób ubogich zakwalifikowanych do programu.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały m.in.:

 1. groszek z marchewką
 2. szynkę drobiową
 3. koncentrat pomidorowy
 4. szynkę wieprzową mieloną
 5. powidła śliwkowe
 6. filet z makreli w oleju
 7. makaron jajeczny świderki
 8. cukier biały
 9. mleko UHT
 10. olej rzepakowy

Pomoc można było uzyskać w ponad 770 punktach wydawania żywności. Były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne. Pomoc otrzymać mogły osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód miesięczny nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W związku z prowadzonymi na terenie Ukrainy działaniami wojennymi programem objęto także uchodźców z tego kraju. W ramach POPŻ Podprogram 2021 żywność przekazano 48 609 migrantom i uchodźcom.

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego w celu właściwej dystrybucji żywności i realizacji projektu w Caritas wprowadzono wiele ułatwień:

 • obowiązywały Wytyczne IZ, zgodnie z którymi procedura kwalifikowania do programu mogła być prowadzona drogą telefoniczną lub mailową
 • podczas wydawania żywności zachowywane były środki ostrożności
 • często żywność wydawana była po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
 • dystrybucję żywności i dowożenie paczek do osób potrzebujących szczególnie wsparły zespoły wolontariuszy Caritas

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1 468 warsztatów (w tym 245 warsztatów zdalnych) w sumie dla ponad 26 765 uczestników z 16 województw.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas pozwalały uczestnikom nauczyć się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Były to szkolenia i warsztaty w formule stacjonarnej i zdalnej, przekazujące niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Rodzaj warsztatów Liczba warsztatów Liczba osób na warsztatach
programy edukacyjne zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności
301 5 902
warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia 382 6 015
warsztaty edukacji ekonomicznej 313 6 598
warsztaty kulinarne 381 6 516
warsztaty inne (m.in. włączenia społecznego finansowane z ST) 91 1 734

Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i obejmował różne formy zajęć: prezentacje, ćwiczenia w podgrupach, „burzę mózgów”, przygotowywanie potraw według przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety, np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie.

Odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono 536 działań na rzecz włączenia społecznego, m.in. wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (np. osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrekcja Caritas Polska z całego serca dziękuje wolontariuszom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2021.

Okazane przez Państwa chęć pomocy innym i zapał są dla nas wzorem do naśladowania i motywacją do dalszej pracy.

Podprogram 2020

Plakat (pdf)

Plakat KOWR (JPG)

Organizacje partnerskie regionalne (pdf)

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2020

W październiku 2021 roku zakończono dystrybucję żywności i  realizację działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2020. Wolontariusze i pracownicy Caritas z 26 archidiecezji i diecezji w Polsce wydali osobom potrzebującym 904 434 paczek i 258 901 posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od grudnia 2020 roku do października 2021 roku ponad 11 842,7908 ton artykułów spożywczych o wartości 58 397 038,36 zł trafiło do 264 899 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowemleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

 1. groszek z marchewką,
 2. koncentrat pomidorowy,
 3. buraczki wiórki,
 4. powidła śliwkowe,
 5. mus jabłkowy,
 6. fasolkę po bretońsku,
 7. makaron jajeczny świderki,
 8. płatki owsiane,
 9. ryż biały,
 10. kaszę jęczmienną,
 11. herbatniki maślane,
 12. kawę zbożową rozpuszczalną,
 13. mleko UHT,
 14. ser podpuszczkowy dojrzewający,
 15. szynkę drobiową,
 16. szynkę wieprzową mieloną,
 17. pasztet wieprzowy,
 18. filet z makreli w oleju,
 19. cukier biały,
 20. miód nektarowy wielokwiatowy,
 21. olej rzepakowy.

Pomoc można było uzyskać w ponad 790 punktach wydawania żywności. Były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2020 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Pomoc żywnościową otrzymać mogły rodziny bądź osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz w celu właściwej dystrybucji żywności i realizacji projektu w Caritas wprowadzono wiele ułatwień:

 • obowiązywały Wytyczne IZ, zgodnie z którymi procedura kwalifikowania do programu mogła być prowadzona drogą telefoniczną lub mailową,
 • podczas wydawania żywności zachowywane były środki ostrożności, np. placówki odbierające żywność w magazynie obsługiwane były po wcześniejszym umówieniu się, z zachowaniem odstępu czasowego,
 • żywność wydawana była po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,
 • dystrybucja żywności odbywała się z pomocą wojska oraz straży i te służby dowoziły potrzebującym paczki do domów. W ramach dystrybucji żywności nawiązano współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej i innymi służbami mundurowymi. W niektórych miastach służby miejskie we współpracy z Caritas dowoziły żywność dla potrzebujących osób bezdomnych,
 • dystrybucję żywności i dowożenie paczek do osób potrzebujących bardzo wsparły zespoły wolontariuszy Caritas.

W ramach działań towarzyszących, Caritas diecezjalne przeprowadziły 1 954 warsztatów (w tym 616 warsztatów zdalnych) dla 29 852 uczestników z szesnastu województw.

Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez ich uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii prowadzono także warsztaty szycia maseczek, czy zasad ochrony osobistej. Program warsztatów był dopasowany do grup odbiorców i zapewniał różne formy zajęć: prezentacje, ćwiczenia w podgrupach, „burzę mózgów”, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie.

Trudną realizację projektu umożliwiły m.in. środki zabezpieczenia osobistego przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w celu zabezpieczenia dystrybucji, a także ochrony osób prowadzących warsztaty stacjonarne i uczestników tych warsztatów.

W okresie realizacji Podprogramu 2020 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez regionalne i lokalne organizacje partnerskie. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych); organizowano wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrekcja Caritas Polska serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2020, a szczególnie wolontariuszom, których zapał jest wzorem do naśladowania dla nas, którzy podejmujemy się realizacji Podprogramu 2021.

Podprogram 2019

Plakat (pdf)

Organizacje partnerskie regionalne (pdf)

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2019

We wrześniu 2020 r. wolontariusze i pracownicy Caritas z 27 archidiecezji i diecezji w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki i posiłki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 – Podprogram 2019. Program realizowany był w bardzo trudnym okresie w związku z epidemią wirusa COVID-19.

Od grudnia 2019 roku do września 2020 roku 13 814,788 ton artykułów spożywczych o wartości 62 836 620,41 zł. trafiło do 278 478 tys. osób ubogich zakwalifikowanych do programu.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

 • groszek z marchewką,
 • fasolę białą,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy,
 • ryż biały,
 • kaszę gryczaną,
 • herbatniki maślane,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • szynkę drobiową,
 • pasztet wieprzowy,
 • kabanosy wieprzowe,
 • filet z makreli w oleju,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy,
 • gołąbki w sosie pomidorowym.

Pomoc można było uzyskać w 792 punktach wydawania żywności. Były to głównie parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. W sumie wydano blisko 951 390 paczek i 424 681 posiłków.

Sytuacja epidemiczna w okresie realizacji projektu spowodowała, że wiele osób nie zgłaszało się po żywność w obawie o swoje zdrowie. Podejmowane przez Caritas działania miały na celu dotarcie do nich, jak również do innych osób, które potrzebowały pomocy żywnościowej, zwłaszcza seniorów, którzy kwalifikowali się do udziału w projekcie. Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2019 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

W celu właściwej dystrybucji żywności i realizacji projektu w Caritas wprowadzono wiele ułatwień:

 • obowiązywały Wytyczne IŻ, zgodnie z którymi procedura kwalifikowania do programu mogła być prowadzona drogą telefoniczną lub mailową,
 • podczas wydawania żywności zachowywane były środki ostrożności, np. w magazynie obsługiwane były placówki odbierające żywność po wcześniejszym umówieniu się, z zachowaniem odstępu czasowego,
 • żywność wydawana była po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,
 • dystrybucja żywności odbywała się z pomocą wojska oraz straży i te służby dowoziły potrzebującym paczki do domów. W ramach dystrybucji żywności nawiązano współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej i innymi służbami mundurowymi. W niektórych miastach służby miejskie we współpracy z Caritas dowoziły żywność dla potrzebujących osób bezdomnych.
 • dystrybucję żywności i dowożenie paczek do osób potrzebujących bardzo wsparły zespoły wolontariuszy Caritas.

Trudną realizację projektu umożliwiły m.in. środki zabezpieczenia osobistego przekazane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w celu zabezpieczenia dystrybucji, a po wznowieniu wstrzymanych w marcu 2020 r. warsztatów (patrz niżej), także celem zabezpieczania osób prowadzących i uczestniczących w warsztatach stacjonarnych.

W ramach prowadzonych działań towarzyszących, Caritas diecezjalne przeprowadziły 1581 warsztatów dla 30 813 uczestników w szesnastu województwach. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez ich uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych, a także zdalnych, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. W zw. z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii prowadzono także warsztaty szycia maseczek, czy zasad ochrony osobistej.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy zajęć: prezentacje, ćwiczenia w podgrupach, „burzę mózgów”, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie.

W okresie realizacji Podprogramu 2019 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego (ok. 560), w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrekcja Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w trudnym okresie realizacji Podprogramu 2019 zaangażowali się w dystrybucję żywności oraz realizację działań towarzyszących celem pomocy potrzebującym, dzięki czemu przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2019. Dyrekcja Caritas Polska szczególnie dziękuje tysiącom wolontariuszy, których zapał i chęć niesienia pomocy pozostaje wzorem do naśladowania. 

Podprogram 2018


Plakat (pdf)

Organizacje Partnerskie Regionalne (xls)

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2018

W czerwcu 2018 wolontariusze i pracownicy Caritas z 26 Archidiecezji i Diecezji w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki i posiłki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

Od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku ponad 13 929 ton artykułów spożywczych o wartości 69 508 406,22 zł. trafiło do 284 106 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. 

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

1) groszek z marchewką,

2) fasolę białą,

3) koncentrat pomidorowy, 

4) buraczki wiórki, 

5) powidła śliwkowe, 

6) makaron jajeczny, 

7) makaron kukurydziany bezglutenowy, 

8) ryż biały, 

9) kaszę gryczaną, 

10) herbatniki maślane, 

11) mleko, 

12) ser podpuszczkowy dojrzewający, 

13) szynkę drobiową, 

14) szynkę wieprzową mieloną, 

15) pasztet wieprzowy, 

16) kabanosy wieprzowe, 

17) filet z makreli w oleju, 

18) cukier biały, 

19) miód nektarowy wielokwiatowy, 

20) olej rzepakowy, 

21) gołąbki w sosie pomidorowym. 

Pomoc można było uzyskać w ponad 700 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. W sumie wydano blisko 1 208 618 paczek i 416 127 posiłków.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1 650 warsztatów dla ponad 38 090 uczestników/czek z szesnastu województw. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań  samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie. 

W okresie realizacji Podprogramu 2018 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas. 

Dyrekcja Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2018, a szczególnie wolontariuszom, których zapał i chęć niesienia  pomocy pozostaje wzorem do naśladowania i motorem napędowym dla nas, którzy podejmujemy się realizacji Podprogramu 2019.

Podprogram 2017

Organizacje Partnerskie Regionalne

Podsumowanie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2017

Dzięki pracownikom Caritas z 26 diecezji z całej Polski w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. ponad 11 928 ton produktów spożywczych o wartości blisko 59 mln zł zostało przekazanych do 241 171 do osób najbardziej potrzebujących, w tym m.in. do: rodzin o najniższych dochodach, osób starszych, potrzebujących w trudnej sytuacji (ponad 82 %), bezdomnych (ponad 2%), niepełnosprawnych (blisko 16%), migrantów (blisko 1%).

W ramach realizacji Podprogramu 2017 najbardziej potrzebujący otrzymali:

 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • buraczki wiórki
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • ryż biały
 • kasza gryczana
 • herbatniki maślane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • pasztet wieprzowy
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy
 • miód wielokwiatowy
 • kabanos wieprzowy

Pomoc można było uzyskać w 677 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 1 214 706 paczek żywnościowych i 3 64 773 posiłków.

Najwięcej żywności potrzebującym przekazały Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Włocławskiej oraz Caritas Diecezji Ełckiej.Realizacja Podprogramu 2017 przez

Caritas zakładała wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dla wszystkich osób zagwarantowany był równy dostęp do pomocy żywnościowej.

W ramach realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach realizowanych przez Organizacje Partnerskie Regionalne oraz Organizacje Partnerskie Lokalne.

 • W ramach działań towarzyszących przeprowadzono szereg działań na rzecz osób potrzebujących i zagrożonych marginalizacją, w zakresie:
  wsparcia terapeutycznego, psychologicznego oraz prawnego – dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzonych w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych,
 • organizacji spotkań integracyjnych, w tym spotkań świątecznych, różnego typu warsztatów i zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów, festynów rodzinnych oraz udziału
  w programach Caritas,

w ramach, których tworzono grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osób starszych, matek z dziećmi, osób samotnych, bezdomnych).

W ramach realizacji Podprogramu 2017 Organizacje Partnerskie Regionalne przeprowadziły 1 326 warsztatów dla 30 398 uczestników w szesnastu województwach. Zakładany wskaźnik realizacji warsztatów został osiągnięty w ponad 128 %. Liczba osób uczestniczących w warsztatach wyniosła ok. 122 % planowanej liczby osób.

Przeprowadzone działania towarzyszące miały na celu zdobycie przez uczestników większej samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Dyrektor Caritas Polska pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej i efektywnej realizacji Podprogramu 2017. Szczególnie podziękowania kieruje do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz do Pracowników i Wolontariuszy Organizacji Partnerskich Lokalnych – to dzięki Państwa zaangażowaniu możliwa była efektywna i sprawna realizacja Podprogramu 2017, która będzie mogła trwale wpłynąć na poprawę sytuacji osób najbardziej potrzebujących.

Przygotowano:
Caritas Polska, Dział Programów Żywnościowych

Podprogram 2016

30 czerwca 2017 r. wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016.

Od sierpnia 2016 roku 11 382 ton artykułów spożywczych o wartości 51 864 349, 35 zł. trafiło do 226 732 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 708 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 984 101 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1181 warsztatów dla 26 799 uczestników z szesnastu województwach. Został osiągnięty wskaźnik realizacji warsztatów 117,98 %. Liczba osób uczestniczących w warsztatach w stosunku do założonej we wniosku o dofinansowanie wyniosła 109,87 %. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety (18 256), które stanowiły ponad 68% wszystkich uczestników warsztatów. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie. W warsztatach wzięło udział 1650 dzieci, w tym 21 warsztatów było skierowanych specjalnie do dzieci w wieku do lat 15, były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne. Dużą grupą uczestniczącą w działaniach ze środków towarzyszących były osoby bezdomne (1756 osób), dla których między innymi zrealizowano 48 specjalnych warsztatów o różnej tematyce.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrektor Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2016 a szczególnie wolontariuszom, których zapał i chęć niesienia pomocy pozostaje wzorem do naśladowania i motorem napędowym dla nas którzy podejmujemy się realizacji Podprogramu 2017.

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących. Żywność dystrybuowana będzie na terenie Caritas Archidiecezji: Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Przemyskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, Warmińskiej i Caritas Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Bydgoskiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej, Kaliskiej, Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Pelplińskiej, Sandomierską, Sosnowieckiej, Świdwińskiej, Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej, Włocławskiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Do pobrania:

Adresy Organizacji Parnterskich Regionalnych Caritas 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.