Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2018


pdf

Dane teleadresowe Organizacji Partnerskiej Regionalnej

Adresy Telefony
1 Caritas Diecezji Legnickiej
ul. Okrzei 22
59-220 Legnica
76 724 43 00
2 Caritas Diecezji Kaliskiej
ul. Prosta 1A
62-800 Kalisz
62 757 36 83
3 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
53 544 25 44
4 Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Westerplatte 4-6
58-100 Świdnica
74 851 25 04
5 Caritas Diecezji Toruńskiej
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
56 674 44 01
6 Caritas Diecezji Włocławskiej
ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek
54 231 26 53
7 Caritas Diecezji Bydgoskiej
ul. Cienista 2
85-819 Bydgoszcz
52 371 67 21
8 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
61 425 57 82
9 Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
15 831 11 45
10 Caritas Diecezji Łowickiej
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz
46 837 64 56
11 Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
12 637 07 08
12 Caritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Korczaka 5
41-200 Sosnowiec
32 363 03 70
13 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5A
43-300 Bielsko Biała
734176648
14 Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
41 344 52 82
15 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
22 619 44 76
16 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
85 655 77 47
17 Caritas Aiecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
86 216 29 38
18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
16 676 90 60
19 Caritas Diecezji Ełckiej
ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
87 441 70 00
20 Caritas Diecezji Koszlińsko-Kołobrzeskiej
ul. B-pa Czesława Domina 8
75-061 Koszalin
94 342 36 90
21 Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice
32 251 67 22
22 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5
42-200 Częstochowa
34 368 05 82
23 Caritas Archidiecezji Warmińskie
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
89 523 64 02
24 Caritas Archidiecezji Poznańskiej
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
61 835 68 50
25 Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej
ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
91 487 49 05
26 Caritas Diecezji Pelplińskiej
ul. Sambora 28
83-130 Pelplin
58 536 15 31

Podprogram 2017

Organizacje Partnerskie Regionalne

Podsumowanie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2017

Dzięki pracownikom Caritas z 26 diecezji z całej Polski w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. ponad 11 928 ton produktów spożywczych o wartości blisko 59 mln zł zostało przekazanych do 241 171 do osób najbardziej potrzebujących, w tym m.in. do: rodzin o najniższych dochodach, osób starszych, potrzebujących w trudnej sytuacji (ponad 82 %), bezdomnych (ponad 2%), niepełnosprawnych (blisko 16%), migrantów (blisko 1%).

W ramach realizacji Podprogramu 2017 najbardziej potrzebujący otrzymali:

 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • buraczki wiórki
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • ryż biały
 • kasza gryczana
 • herbatniki maślane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • pasztet wieprzowy
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy
 • miód wielokwiatowy
 • kabanos wieprzowy

Pomoc można było uzyskać w 677 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 1 214 706 paczek żywnościowych i 3 64 773 posiłków.

Najwięcej żywności potrzebującym przekazały Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Włocławskiej oraz Caritas Diecezji Ełckiej.Realizacja Podprogramu 2017 przez

Caritas zakładała wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dla wszystkich osób zagwarantowany był równy dostęp do pomocy żywnościowej.

W ramach realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach realizowanych przez Organizacje Partnerskie Regionalne oraz Organizacje Partnerskie Lokalne.

 • W ramach działań towarzyszących przeprowadzono szereg działań na rzecz osób potrzebujących i zagrożonych marginalizacją, w zakresie:
  wsparcia terapeutycznego, psychologicznego oraz prawnego – dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzonych w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych,
 • organizacji spotkań integracyjnych, w tym spotkań świątecznych, różnego typu warsztatów i zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów, festynów rodzinnych oraz udziału
  w programach Caritas,

w ramach, których tworzono grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osób starszych, matek z dziećmi, osób samotnych, bezdomnych).

W ramach realizacji Podprogramu 2017 Organizacje Partnerskie Regionalne przeprowadziły 1 326 warsztatów dla 30 398 uczestników w szesnastu województwach. Zakładany wskaźnik realizacji warsztatów został osiągnięty w ponad 128 %. Liczba osób uczestniczących w warsztatach wyniosła ok. 122 % planowanej liczby osób.

Przeprowadzone działania towarzyszące miały na celu zdobycie przez uczestników większej samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Dyrektor Caritas Polska pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej i efektywnej realizacji Podprogramu 2017. Szczególnie podziękowania kieruje do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz do Pracowników i Wolontariuszy Organizacji Partnerskich Lokalnych – to dzięki Państwa zaangażowaniu możliwa była efektywna i sprawna realizacja Podprogramu 2017, która będzie mogła trwale wpłynąć na poprawę sytuacji osób najbardziej potrzebujących.

Przygotowano:
Caritas Polska, Dział Programów Żywnościowych

Podprogram 2016

30 czerwca 2017 r. wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016.

Od sierpnia 2016 roku 11 382 ton artykułów spożywczych o wartości 51 864 349, 35 zł. trafiło do 226 732 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 708 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 984 101 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1181 warsztatów dla 26 799 uczestników z szesnastu województwach. Został osiągnięty wskaźnik realizacji warsztatów 117,98 %. Liczba osób uczestniczących w warsztatach w stosunku do założonej we wniosku o dofinansowanie wyniosła 109,87 %. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety (18 256), które stanowiły ponad 68% wszystkich uczestników warsztatów. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie. W warsztatach wzięło udział 1650 dzieci, w tym 21 warsztatów było skierowanych specjalnie do dzieci w wieku do lat 15, były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne. Dużą grupą uczestniczącą w działaniach ze środków towarzyszących były osoby bezdomne (1756 osób), dla których między innymi zrealizowano 48 specjalnych warsztatów o różnej tematyce.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Dyrektor Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2016 a szczególnie wolontariuszom, których zapał i chęć niesienia pomocy pozostaje wzorem do naśladowania i motorem napędowym dla nas którzy podejmujemy się realizacji Podprogramu 2017.

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących. Żywność dystrybuowana będzie na terenie Caritas Archidiecezji: Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Przemyskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, Warmińskiej i Caritas Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Bydgoskiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej, Kaliskiej, Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Pelplińskiej, Sandomierską, Sosnowieckiej, Świdwińskiej, Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej, Włocławskiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Do pobrania:

Adresy Organizacji Parnterskich Regionalnych Caritas 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.