Utworzenie centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017-2019
Kraj Ukraina
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja Charków, Zaporoże, Krzywy Róg, Kamieńskie, Kołomyja, Drohobycz, Iwano-Frankiwsk
Partnerzy Caritas Ukraina
Krótki opis projektu Projekt ma na celu przetestowanie nowego systemu pracy z przesiedleńcami i ze społecznością lokalną. Model polega na holistycznym wsparciu rodziny i wszystkich jej członków poprzez pomoc psychologa oraz asystenta rodziny, którzy pracują z obydwoma grupami metodami aktywizującymi. Jednocześnie obejmują pomocą wszystkich członków rodziny. Projekt ma zakończyć się opracowaniem modelu pracy asystenta rodziny, nieznanego jeszcze na Ukrainie. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP