Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017
Kraj Białoruś
Region Europa
Status Zakończony
Lokalizacja Grodno, Smorgoń, Oszmiany, Lida oraz Ostrowiec
Partnerzy Caritas Grodno
Krótki opis projektu Projekt polegał na remoncie i adaptacji pomieszczeń w poszczególnych miejscowościach. Świetlice rozpoczęły działalność we wrześniu 2017, a dzieci uczęszczały na zajęcia pięć dni w tygodniu. W każdej świetlicy nauczyciele i wolontariusze prowadzili m.in. zajęcia interaktywne i zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. Angażowali również rodziców w pracę świetlic poprzez spotkania indywidualne czy wspólne Msze św. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP