Wsparcie dla kliniki w Jemenie

Sektor pomocy Pomoc humanitarna
Rok 2019
Kraj Jemen
Region Afryka
Status Trwa
Lokalizacja Wieś Imran w prowincji Aden
Partnerzy Polska Akcja Humanitarna, Yemen Family Care Association (YFCA)
Krótki opis projektu Mieszkańcy ogarniętego konfliktem zbrojnym Jemenu zmagają się z powszechnym ubóstwem, niestabilnością i wewnętrznymi napięciami. Także dostęp do opieki zdrowotnej jest w Jemenie niezwykle utrudniony – jedynie połowa środków zdrowia lub szpitali w pełni funkcjonuje, a wielu lekarzy od dawna nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę. Caritas Polska zdecydował się wesprzeć ośrodek zdrowia położony we wsi Imran, niedaleko Adenu. Wspierana przez nas klinika została częściowo zniszczona w walkach. Nasze wsparcie obejmuje zakup lekarstw, środków medycznych, sprzętu, materiałów do laboratorium. Dzięki środkom Polskiej Pomocy zaszczepione zostaną dzieci do 5 roku życia oraz młode kobiety, które wkrótce zostaną matkami, a także przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników ośrodka zdrowia.