Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017 -2018
Kraj Palestyna
Region Bliski Wschód
Status aktualny
Lokalizacja region Betlejem
Partnerzy Caritas Jerozolima
Krótki opis projektu Projekt polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do pracy zawodowej, wsparciu rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez szkolenia dla ich rodziców, a także promowaniu obecności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej m.in. w świecie kultury i muzyki. Działania integracyjne obu środowisk są szansą na przełamanie barier i zmniejszenie zagrożenia całkowitego wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP