Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

Sektor pomocy Schronienie i pomoc nieżywnościowa
Rok 2017-2018
Kraj Jordania
Region Bliski Wschód
Status Zakończony
Lokalizacja Amman, Balqa (miejscowości Salt i Fuhais), Zarqa, Irbid i Mafraq
Partnerzy Caritas Jordania
Krótki opis projektu Celem projektu jest poprawa warunków życia Jordańczyków i syryjskich uchodźców poprzez wsparcie kosztów najmu mieszkania. 70% beneficjentów stanowią rodziny uchodźców syryjskich przebywających w 5 prowincjach: Amman, Balqa (miejscowości Salt i Fuhais), Zarqa, Irbid i Mafraq, natomiast 30% beneficjentów to najbardziej potrzebujący Jordańczycy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP