Wykończenie Chrześcijańskiego Centrum dla dzieci i młodzieży w Dowbyszu

Sektor pomocy Edukacja
Rok 2017-2018
Kraj Ukraina
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja Dowbysz, obwód żytomierski
Partnerzy Zgromadzenie Sług Jezusa
Krótki opis projektu Caritas Polska udzieliła wsparcia na wykończenie Chrześcijańskiego Centrum dla dzieci i młodzieży w Dowbyszu w obwodzie żytomierskim. Dzięki środkom otrzymanym z Caritas Polska postawiono, otynkowano i pomalowano ściany, położono podłogi w pokojach, łazienkach i na korytarzach oraz zakupiono wyposażenie łazienek. Chrześcijańskie Centrum służy dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych, z rodzin borykających się z problemem alkoholowym, czy też z rodzin, gdzie dziadkowie lub matki same wychowują dzieci, gdyż ojcowie wyjechali za pracą. Organizowane są spotkania formacyjne, zajęcia plastyczne, próby dziecięcej scholki, wieczorki filmowe z możliwością rozmów na różne tematy życiowe i lekcje języka polskiego. Wkrótce odbędą się rekolekcje dla dziewcząt, a także kurs formacyjny dla kobiet pn. „Przytulny dom”.