Zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w czterech prowincjach Jordanii

Sektor pomocySchronienie
Rok2019-2020
KrajJordania
RegionBliski Wschód
StatusTrwa
LokalizacjaAmman, Irbid, Az-Zarka, Al-Mafrak
PartnerzyCaritas Jordan
Krótki opis projektuProjekt będzie realizowany w dwóch modułach (I moduł – w 2019, II moduł – w 2020 roku) w czterech północnych prowincjach Jordanii – w Ammanie, Irbidzie, Az-Zarka i Al-Mafrak. Wykonawcą projektu jest Caritas Polska, a partnerem lokalnym – Caritas Jordania. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację mieszkaniową i finansową uchodźców syryjskich w Jordanii i najuboższych Jordańczyków.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia najbardziej potrzebujących rodzin, wsparcie zdolności adaptacyjnych beneficjentów, zmniejszenie ich zadłużenia i wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami.

W ramach I modułu projektu, pomoc finansowa zostanie przekazana 118 gospodarstwom domowym przez cztery miesiące: od września do grudnia 2019 roku. Wśród beneficjentów będą 82 rodziny syryjskie i 36 rodzin jordańskich. Objęcie pomocą ubogich rodzin jordańskich będzie zapobiegać napięciom między uchodźcami a społeczeństwem goszczącym, które na skutek kryzysu na rynku nieruchomości oraz ograniczonej liczby miejsc pracy, musi konkurować z uchodźcami, gotowymi zaakceptować niższe płace i gorsze warunki mieszkalne. Ponadto, uwzględnienie jordańskich beneficjentów na poziomie 30% jest uwarunkowane przez prawodawstwo jordańskie.

Aby zapewnić trwałość projektu, beneficjenci wezmą udział w sesjach szkoleniowych, które zwiększą ich świadomość na temat praw i obowiązków najemcy oraz metod zarządzania budżetem domowym.

Cel wpisuje się w założenia planu strategicznego jordańskiego rządu (The Jordan Response Plan 2018 – 2020 for the Syria Crisis), a także przyczyni się do osiągnięcia 1 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Koniec z ubóstwem.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


Czytaj więcej o projektach Caritas na Bliskim Wschodzie