Zbiórka darów rzeczowych

Jesienią i zimą szczególnie ciepło myślimy o bezdomnych, samotnych i ubogich. By móc ich wspierać Caritas realizuje wiele działań pomocowych, m.in. akcję Trochę Ciepła dla Bezdomnego oraz Wigilie Caritas organizowane w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Do przygotowania paczek dla potrzebujących zbieramy dary rzeczowe.

Zwracamy się z gorącą prośbą DO FIRM o przekazywanie darowizn rzeczowych.

v

Osoba do współpracy ze strony Caritas Polska:

DOROTA TUTAK

Specjalista ds. współpracy i relacji z partnerami biznesowymi,
Darowizny Rzeczowe w Caritas Polska
tel. + 48 797 660 207, e-mail dtutak@caritas.org.pl

V
O CO AKTUALNIE PROSIMY W IMIENIU POTRZEBUJĄCYCH:
v

v
Caritas Polska jest największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami.
W sposób szczególny organizacja Caritas Polska jako instytucja wsparcia społecznego działa na rzecz: rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów, bezdomnych, uzależnionych, osób opuszczających zakłady penitencjarne, migrantów i uchodźców, osób z niepełnosprawnością.