Zrównoważone wsparcie dla ludności dotkniętej powodzią i/bądź osuwiskami w Bośni i Hercegowinie

Sektor pomocy Środki utrzymania
Rok 2017-2018
Kraj Bośnia i Hercegowina
Region Europa
Status Zakończony
Lokalizacja Kanton posawski, kanton zenicko-dobojski, Banja Luka, Jajce, Prijedor, Ljubija
Partnerzy Caritas Bośnia i Hercegowina
Krótki opis projektu Projekt realizowany w Diecezji Banja Luka i Diecezji Sarajewo miał na celu wsparcie ludności, która ucierpiała w wyniku powodzi w 2014 i osuwisk. Pomoc dla 73 rodzin obejmowała budowę szklarni, zakup sadzonek, sprzętu rolniczego i zwierząt, a także zapewnienie materiałów na naprawę myjni samochodowej i warsztatu samochodowego, dzięki czemu poszkodowani odzyskali źródło dochodu. Ponadto kilka rodzin otrzymało fundusze na remont dachu.