O Caritasie diecezjalnym
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok
+48 85 6519008, +48 85 7404222
+48 85 6519008
bialystok@caritas.pl
www.bialystok.caritas.pl
REGON:
NIP:
050017102
5421950380
Dyrektor:
Zastępcy dyrektora:

Sekretarz:
ks. Adam Kozikowski
ks. Piotr Zimnoch
Michał Gaweł
Elżbieta Kaufman-Suszko
Konto bankowe PLN: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527