O Caritas diecezjalnej
Adres:
Adres biura i do korespondencji
v
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. ks. Stanisława Staszica 5, 42-200 Częstochowa
Centrum Administracji i Wolontariatu, ul. Ogrodowa 24/44, 42-200 Częstochowa
+48 34 3680582
+48 34 3680582
caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040018411
5731288099
0000226783
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Marek Bator
Konto bankowe PLN:09 1020 1664 0000 3802 0145 0634