Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa
+48 34 3680582, +48 506 394 610
+48 34 3680582
caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040018411
5731288099
0000226783
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
ks. Marek Bator
ks. Paweł Dzierzkowski
Justyna Maciejewska
Konto bankowe PLN: 09 1020 1664 0000 3802 0145 0634