O Caritasie diecezjalnym
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
+48 58 5557878
+48 58 5515746
gdansk@caritas.gda.pl
www.gdansk.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
190506545
9570657546
0000247280
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
ks. Janusz Steć
ks. Piotr Brzozowski
Marta Szulc
Konto bankowe PLN: 03 1160 2202 0000 0000 6189 5965