O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź
+48 42 639 95 81, +48 42 639 95 82
+48 42 639 95 80
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl
REGON:
NIP:
040006299
7271660410
Dyrektor:
Zastępcy dyrektora:
Zastępcy dyrektora:
Zastępcy dyrektora:
Tomasz Kopytowski
ks. Sebastian Krawczyk
ks. Paweł Pęczek
ks. Zdzisław Kuropatwa (ds. Domu Seniora w Kaszewicach)
Konto bankowe PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
Konto bankowe EUR: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181
Konto bankowe USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178