O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Telefon (centrala):
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
+48 81 532 95 71
+48 534 003 300
+48 81 532 81 94
lublin@caritas.pl
www.lublin.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040014519
9460006983
0000204819
Dyrektor:
Zastępcy Dyrektora:
ks. Łukasz Mudrak
ks. Paweł Zdybel, Katarzyna Targońska
Konto bankowe PLN:
Konto bankowe EUR:
Konto bankowe USD:
46 1240 1503 1111 0000 1752 8351
72 1240 1503 1978 0000 1752 8377
59 1240 1503 1787 0000 1752 8364