O Caritas diecezjalnej
Adres:
Adres urzędowy:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań
Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań
+48 61 835 68 50
sekretariat@caritaspoznan.pl
www.caritaspoznan.pl
REGON:
NIP:
040007229
7821552193
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Zastępca dyrektora:
ks. Karol Maciejak
Jan Montowski
Szymon Nowak
Konto bankowe PLN: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297