O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
+48 22 828 18 15
+48 22 828 18 15
warszawa@caritasaw.pl
www.caritasaw.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040006840
5212765135
0000225750
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Zastępca dyrektora:
ks. Zbigniew Zembrzuski
ks. Sławomir Opaliński
p. Barbara Czarnocka
Konto bankowe PLN:10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

Mapa