O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
+48 48 365 29 29
+48 48 365 29 28
radom@caritasradom.pl
www.radom.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
670684979
9482037324
0000222733
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
ks. Damian Drabikowski
ks. Karol Piłat
Elżbieta Stolarczyk
Konto bankowe PLN:45 1240 3259 1111 0000 2989 1757