Otwarta furtka do samorealizacji dla osób niepełnosprawnych 

Według spisu powszechnego z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 4,7 mln. Większość z nich nie jest aktywna zawodowo i wymaga stałej opieki najbliższych, rehabilitantów, oraz terapeutów. Dlatego w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym, Caritas Diecezjalne prowadzą m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich podopieczni uczą się w tych placówkach samodzielności.

 


Aktywni, widzialni

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej Caritas Diecezjalnych realizowane są w ramach projektu „Aktywni Widzialni”. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, zdolnych do podjęcia stałego zatrudnienia oraz organizacja zajęć terapeutycznych, przygotowujących beneficjentów do samodzielnej egzystencji.

Misją każdego Zakładu Aktywności Zawodowej jest tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzenie zakładu i uzyskanie statusu związane jest ze spełnieniem wielu warunków. Placówka przede wszystkim jest zobowiązana do zatrudnienia co najmniej 70 proc. (z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie) osób niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy, zaliczonych do znacznego oraz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 


Z niezwykłą starannością i ogromnym zaangażowaniem

„ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej to marka budowana latami, której zaufało wiele firm i instytucji działających na terenie województwa łódzkiego. To właśnie tutaj zamawiają nowe pieczątki, oraz korzystają z usług ksero, laminowania i bindowania. Kto odwiedzi to miejsce raz, wraca i poleca je swoim znajomym. Przeszkolony personel wykonuje wszystkie prace z niezwykłą starannością i ogromnym zaangażowaniem. Pracownicy mają zapewnioną pomoc kadry, która współuczestniczy w procesie produkcyjnym” – mówi Anna Orpel, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Stabilne zatrudnienie dla ponad 300 osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezjalne i Diecezjalne prowadzą 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Placówki w Budach Głogowskich, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Mikołowie, Jeleniej Górze i Siedlcach zatrudniają ponad 300 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wymagają chronionych warunków pracy. 

Odkrywaj i wspieraj niepełnosprawnych artystów 

Podobny cel przyświeca funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ich misją jest ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym. Zajęcia w placówce prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezjalnych specjalizują się m.in. w tworzeniu ozdób i stroików świątecznych, które można nabyć bezpośrednio w placówkach oraz na kiermaszach organizowanych przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Wykonane z niezwykłą starannością prace, nadają magiczny klimat świąt, a osobom w pełni sprawnym pozwalają odkryć wcześniej nieznane talenty artystyczne niepełnosprawnych autorów.

Wsparcie dla blisko 2500 osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezjalne i Diecezjalne prowadzą 63 Warsztaty Terapii Zajęciowej. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach w pracowniach terapeutycznych. Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracują z rodzinami podopiecznych, oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspomóż osoby niepełnosprawne:

Wesprzyj:
50 zł
100 zł
200 zł
Wpisz własną kwotę
Przekazując darowiznę oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych.


SMS o treści Aktywni

na numer 72052

(2,46 zł z VAT)

Przelew Bankowy:

Numer konta do wpłat tradycyjnych:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Tytułem: Aktywni

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa