Wolontariusze i pracownicy Caritas wzięli udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 30 lipca symboliczne statuetki „Sztafety Wolności” przekazali młodym ludziom powstańcy. Uroczystość odbyła się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego w obecności prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wolontariusze reprezentowali dwanaście największych organizacji pozarządowych.

pw_img_9603-600x357

Jesteśmy teraz w ukochanej Polsce, w ukochanej Warszawie. Odbudowanej tak wspaniale. Czy my, wychodząc z powstania, mogliśmy marzyć, że ta Warszawa powstanie z gruzów?” – powiedział podczas uroczystości gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich.

W preambule odczthumb_pw_img_9573.jpg_0f5700148ccb7b2219e3fe1a3c0cff09_200x150_wm-1ytanej przed wręczeniem statuetek wymieniono wartości, w imię których walczyli Powstańcy: „Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność”.Pokolenie starszych symbolicznie przekazało idee młodym z nadzieją, że poniosą je w przyszłość i będą budowali demokratyczny świat w oparciu o nie same. Gest ten jest wyrazem umiłowania ojczyzny, poszanowania historii, tradycji powstańczych i troski o przekazywanie ich młodemu pokoleniu, a także pamięci o wydarzeniach z roku 1944.

thumb_sztafeta.jpg_032f4e9e91af1be00c939e4e3f834e56_200x150_wm-1

Wolontariuszka z Caritas Archidiecezji Warszawskiej Klaudia Adamczyk przyjęła statuetkę z rąk pani Eugenii Cegielskiej, pseud. „Anita”, którą w pierwszych dniach powstania przyjęto do Zgrupowania „Iwo”; po podziale oddziału przeszła do Batalionu „Ostoja”.

Statuetka to szklana pałeczka z umieszczonym po środku symbolem Polski Walczącej i napisami „Sztafeta Wolności 1944/2014” w górnej części oraz „30 lipca 2014 Muzeum Powstania Warszawskiego” na dole.

Pozostałe organizacje i stowarzyszenia, które odebrały „Sztafetę Wolności” to: Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Świętego Mikołaja, Muzeum Powstania Warszawskiego, Skauci Europy, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Wiosna – organizator akcji Szlachetna Paczka i Stowarzyszenie Kibiców

Pełna treść preambuły Sztafety Wolności:

„Żołnierze Armii Krajowej, Powstańcy Warszawscy, stanęli do walki 1 sierpnia 1944 roku w obronie wartości, które dla pierwszego pokolenia wolnej Polski były ważniejsze niż życie. Stali się oni wzorem dla naszych pokoleń walczących z kolejnym zniewoleniem. W imię tych samych wartości staramy się i starać się będą następne pokolenia, budować demokratyczne Państwo ludzi otwartych na świat i szanujących własną historię. Powstańcy Warszawscy w Sztafecie Wolności przekazują Wam wartości, w imię których walczyli: Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność.

W obronie tych wartości Powstańcy Warszawscy walczyli nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, lecz dawali im świadectwo przez wszystkie lata swojego życia. Teraz pragną, aby młodzi Polacy budowali świat, w którym będą one stale obecne”.

 

Urszula Szafrańska
Foto: Bartłomiej Pulcyn, Paweł Kęska