4 i 5 marca 2016 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej – włączając się w ogólnopolską akcję „Tak, pomagam”  – zorganizowała zbiórkę żywności w sklepach sieci „Frac”, „Biedronka”, „Delikatesy Centrum” i „Społem”. Dyżury w sklepach pełnili wolontariusze Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas (ok. 500 osób). W ramach tej akcji zbierane są przede wszystkim artykuły spożywcze, a także środki czystości.

Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy robiąc zakupy – potrafili się nimi podzielić z najuboższymi – udało się zebrać ok. 5.500 kg trwałej żywności. Zostanie ona rozdzielona wśród osób najbardziej potrzebujących pomocy (rodziny wielodzietne, ubodzy, bezdomni).