Biskup kaliski Edward Janiak poświęcił odnowiony budynek Caritas Diecezji Kaliskiej, w którym będą mieścić się Stacja Opieki i Świetlica „Samarytanin”.

tn_zd 163

Odnowiony budynek należący do Caritas Diecezji Kaliskiej podzielony jest na dwie części: Stację Opieki Caritas i Świetlicę „Samarytanin”.

W ramach Stacji Opieki Caritas w lipcu uruchomiony został Punkt Interwencyjny dla osób bezdomnych, z którego pomocy do tej pory skorzystało ok. 35 mężczyzn i 15 kobiet.

Caritas prowadzi także świetlicę socjoterapeutyczną „Samarytanin” dla grupy 50 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Dzieci korzystające z placówki mają zapewniony ciepły posiłek, pomoc przy odrabianiu lekcji, pomoc psychologa, szereg dodatkowych zajęć komputerowych, plastycznych i muzycznych. Dziękujemy Caritas Polska, która dofinansowała w kwocie 20.000 tys. złotych projekt „Mieć swoje Miejsce” – wykonano prace remontowo budowlane pomieszczeń dla podopiecznych świetlicy „Samarytanin” w Kaliszu.

opr. i foto: Caritas Diecezji Kaliskiej