Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział przedstawiciele placówek z Podkarpacia: DPS, ŚDS, WTZ, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Szkolne Ośrodki Wychowawcze oraz placówki specjalistyczne, a także wszystkie domy, które prowadzi diecezjalna Caritas.

Każda Olimpiada rozpoczyna się Mszą św. w kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Tym razem 7 września 2016 r. Eucharystii przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski. Mszę św. koncelebrowali: ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas, ks. Władysław Jagustyn – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Ludwik Krupa – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych i ks. Marek Mnich – proboszcz w Brzostku, gdzie w pomieszczeniach parafialnych funkcjonują WTZ i ŚDS.

W homilii biskup zwrócił się do wszystkich następującymi słowami: „Bóg mówi przez Pismo święte. Karmi nas swoim Słowem i Eucharystią. My dotykamy Jego. To jest komunia – wspólnota.” Kaznodzieja następnie postawił pytanie: „Kto jest człowiekiem szczęśliwym? Czy wygląd zewnętrzny to szczęście? Czy szczęśliwym jest ten, kto jest bogaty? Z Ewangelii św. Łukasza dziś odczytanej, szczęśliwym jest ten co jest ubogi, który czasem zapłacze, ale należy do Jezusa. Błogosławieni i szczęśliwi będziecie, jeśli będziecie z Jezusem.” Następnie biskup skierował słuchaczy do Rzymu, gdzie w niedzielę Ojciec św. kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty. „Ona była bardzo szczęśliwą za życia i jest taka po śmierci” – powiedział. „W Kalkucie widziała wielu pięknie i bogato ubranych. Dostrzegła nędzarzy umierających na ulicach. Zmieniła strój na nowy habit zakonny zakładając zgromadzenie. Pomagając, zawsze była uśmiechnięta. W zapiskach odnalezionych po jej śmierci odczytujemy, że wiele dni miała trudnych, ale pewna była, że prowadzi ją Bóg. Trzymajmy się Boga i jak ona uśmiechajmy się…”

Po Eucharystii wszyscy pod przewodnictwem Orkiestry WSK Rzeszów, przeszli na stadion wojskowy „Podhalańczyk”, gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Olimpiady. Honorowymi gośćmi byli m.in.: wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, wojewodę reprezentowała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska,  wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz, dyr. PCPR Agnieszka Gabrowska, były europoseł dr Mieczysław Janowski, Maciej Szymański – dyrektor PFRON,  a Miasto reprezentował Jacek Gołubowicz – dyrektor MOPS w Rzeszowie.

Olimpiada031

Zmagania sportowe rozpoczęły się po hymnie państwowym i wciągnięciu flagi na maszt. Hasło wypowiedziała inicjatorka tej imprezy, pełnomocnik Caritas dla Osób Niepełnosprawnych Teresa Gajdek. Liczne dyscypliny i rozgrywki prowadzone były przez Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu pod kierunkiem Mieczysława Doskocza. Pomocą w tym służyli żołnierze oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z Rzeszowa: IX Gimnazjum, II i III LO, ZSE oraz ZSG. Zgromadzeni niepełnosprawni i ich opiekunowie (ok. 600 osób) radośnie przeżyli spotkanie. Zostali poczęstowani grochówką, udkami od firmy RES-DROB, drożdżówkami i sokami oraz wodą Alfred. Każda drużyna otrzymała okolicznościowy dyplom, natomiast każdy zawodnik wrócił do domu ze złotym medalem.

Olimpiada018

Organizacja Olimpiady od początku spoczywa na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 13, prowadzonych przez Caritas, którymi kieruje Krzysztof Baran. W tym roku mogła się ona odbyć dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Opr. s. Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej