W dniu 27 grudnia 2016 r. w schronisku dla bezdomnych kobiet „Oaza” miała miejsce szczególna uroczystość. Dziękowaliśmy miłosiernemu Bogu za 22 lata cierpliwej i gorliwej służby na rzecz człowieka potrzebującego p. Barbarze Górskiej. Osoba p. Basi znakomicie wpisuje się w przeżywany w Kościele rok św. brata Alberta Chmielowskiego, którego słowa o  „byciu dobrym, jak chleb” bardzo dobrze oddają jej posługę wobec kobiet potrzebującym pomocy.

Szczególnym wyróżnieniem za długoletnią służbę na rzecz  diecezjalnej Caritas i osób bezdomnych było odznaczenie p. Basi przez  Metropolitę Częstochowskiego Arcybiskupa dra Wacława Depo medalem Świętej Rodziny „Zasłużonemu dla Archidiecezji Częstochowskiej”. Dziękując p. Basi za jej wierną służbę jednocześnie życzymy na czas zasłużonego odpoczynku wielu łask Bożych i opieki Matki Pięknej Miłości.