Czasami życie zależy od rzeczy… – kampania 1% Caritas Polska

172

Celem kampanii 1% Caritas Polska „Czasami życie zależy od rzeczy…” jest pomoc chorym przez zakup specjalistycznego, kosztownego sprzętu medycznego nierefundowanego przez NFZ, który będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy w 114 wypożyczalniach Caritas na terenie całej Polski.

Misją Caritas jest pomoc osobom, które z powodu starości lub wypadków, przykute do łóżka borykają się z podstawowymi problemami, które może rozwiązać zaawansowany, kosztowny sprzęt medyczny. Warunki, w których przebywają osoby chore, szczególnie samotne i ubogie, w mniejszych miejscowościach i wsiach są niejednokrotnie skrajnie trudne. Odleżyny, będące skutkiem nieodpowiednich warunków, są niestety częstymi dolegliwościami, towarzyszącymi trudnej chorobie. Chcemy, by dzięki pomocy Caritas pacjenci przebywający w domu mieli zapewnione godne warunki leczenia i życia.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie kampanii w 2016 r.

Caritas na terenie całej Polski prowadzi 114 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, z których korzysta ponad 12 000 osób rocznie. Sprzęt kupowany jest m. in. dzięki odpisowi podatkowemu 1 % przekazanemu Caritas Polska. Przekaż swój 1 % Caritas Polska, KRS 0000 198 645. Więcej na: www.jedenprocent.caritas.pl

podobne artykuły