Realny pieniądz, realne szanse

Trwa kampania Caritas "Pomagam bliźniemu" - w wielu miejscach diecezji zawisły banery oraz rozdawane są ulotki informujące o możliwości przekazania 1 proc. podatku na cele statutowe Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

– To piękna okazja, by zrobić ze swoimi pieniędzmi coś dobrego, bo każdy z nas może zadecydować o tym, co będą wspierały pieniądze z jego podatków – powiedział dyrektor Caritas ks. Tomasz Roda. – To mogą być niewielkie kwoty, ale w przełożeniu na liczbę osób, które zechcą się z nami tym podzielić, uzyskujemy sumę, dzięki której funkcjonuje wiele dobrych dzieł w diecezji.

Dyrektor wymienia dzieła, które dzięki funduszom Caritas mogą być w diecezji podejmowane i kontynuowane. Są to m.in.: dom hospicyjny w Darłowie, koszaliński Dom Samotnej Matki, bursa szkolna w Szczecinku, świetlice środowiskowe i wiele innych. Caritas organizuje także rehabilitację osób starszych i niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży.

– W przypadku bursy jest to pomoc chłopcom, m.in. z popegeerowskich wsi, którzy dzięki dobrej opiece, wychowaniu ku wartościom, mają możliwość skończenia szkoły, zrobienia matury i ogólnie mówiąc wyrównania szans z rówieśnikami z miast – przekonuje ks. Roda. – Namawiam do podzielenia się z Caritas 1 procentem podatku, ponieważ to jest realna pomoc skierowana do diecezjan, którzy są obok nas.

Koszalińska Caritas oferuje pomoc w przygotowaniu rocznego rozliczenia podatku PIT wszystkim podatnikom, którzy zechcą jej przekazać 1 proc. podatku. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy, mogą przyjść z odpowiednimi dokumentami do sekretariatu koszalińskiej Caritas, mieszczącej się na ul. bp Czesława Domina 8, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Podobnej pomocy udzielają wolontariusze wielu Parafialnych Zespołów Caritas.

Więcej informacji na stronie Caritas diecezjalnej w zakładce „Pomagam bliźniemu”

podobne artykuły