Koszalin: Wolontariusze na rekolekcjach

Zakończyły się dwie tury rekolekcji wielkopostnych pt. „W Jego ranach uzdrowienie” dla wolontariuszy parafialnych Caritas.

60 wolontariuszy PZC z południowej części diecezji uczestniczyło w rekolekcjach 3-5 marca w ośrodku Caritas w Ostrowcu koło Wałcza. Dwa tygodnie później, 17-19 marca, 140 osób przyjechało na spotkanie rekolekcyjne do ośrodka pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu.

Obydwa weekendowe spotkania poprowadził jezuita o. Marek Kruszyński z Falenicy, dyrektor Wydawnictwa Rhetos oraz kapelan w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Dziewcząt w Falenicy. O. Kruszyński kilka lat temu posługiwał w hospicjum Caritas w Darłowie. Na bazie tych doświadczeń napisał książeczkę „Bądź Caritas”.

Podczas rekolekcji wielkopostnych przekonywał wolontariuszy Caritas, że w ich działaniach na rzecz bliźnich nie tyle chodzi o sukces, co czerpanie łask i siły z Chrystusowych ran. Ćwiczeniem duchowym podczas osobistej medytacji było rozważanie siedmiu słów Pana Jezusa wypowiedzianych z Krzyża.

– Nasi wolontariusze podejmują długotrwałe i wymagające dużego zaangażowania prace charytatywne: szukają ludzi potrzebujących, pozyskują fundusze, dystrybuują żywność i inne dobra. To wszystko wymaga sporego wysiłku, także duchowego. Dlatego, zanim ruszymy do kolejnych świątecznych akcji, rozpoczynamy Wielki Post od rekolekcji. To duża pomoc duchowa i możliwość odnowienia sił – podsumował rekolekcje ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.