Jubileusz 20-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Jaworznie

 

8 maja br. Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie świętował 20-lecie swojej działalności. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Słowo Boże wygłosił ks. Stefan Wyporski – pierwszy dyrektor sosnowieckiej Caritas a obecnie proboszcz parafii pw. Św. Floriana w Sosnowcu. We Mszy Św. uczestniczyli również: ks. kanclerz Mariusz Karaś, ks. Tomasz Folga – dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ks. Rafał Stępniewski – dyrektor Domu św. Józefa w Będzinie, ks. proboszcz Eugeniusz Cebulski, ks. Marek Gąsiorek oraz ks. Grzegorz Półtorak – opiekun Parafialnego Zespołu Caritas.

Wolontariusze jubileuszowego PZC otrzymali z rąk Biskupa Grzegorza Kaszaka oraz księdza Tomasza Folgi dyplom uznania za wkład wniesiony w umacniania działalności charytatywnej w Diecezji Sosnowieckiej z życzeniami dalszych sukcesów oraz satysfakcji w codziennej posłudze drugiemu człowiekowi.

Parafialny Zespół Caritas prężnie działa od 1997 roku pod przewodnictwem pani Anny Hajduk i liczy 12 osób. Zespół corocznie bierze udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez diecezjalną Caritas, a także prowadzi własne akcje charytatywne. Wolontariusze bardzo dobrze znają swoje środowisko lokalne dzięki czemu docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W okresie około świątecznym organizują w formie paczek pomoc żywnościową. Co miesiąc przygotowują odwiedziny kapłana u chorych, a każdego roku pomagają w organizacji parafialnego „Dnia chorych.” Prowadzą także stały Punkt Pomocy Charytatywnej.

Warto wspomnieć, iż w 2016 roku pani Anna Hajduk jako wolontariuszka, przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas w Jaworznie, znalazła się wśród laureatów prestiżowej nagrody Ubi Caritas, przyznanej przez Caritas Polska za czynny udział w dziełach charytatywnych i wrażliwość na potrzeby ubogich. Uhonorowanie tą nagrodą jest wyrazem wdzięczności za włączanie się w działalność Caritas i codzienną służbę najbardziej potrzebującym.

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie od dwudziestu lat wpisuje się złotymi zgłoskami w życie parafii, poprzez efektywną służbę dzieciom, osobom starszym i samotnym. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć kolejnych jubileuszy oraz ciągle świeżych pomysłów, które będą służyć Bogu i ludziom.