Projekty na Ukrainie

Caritas Polska od wielu lat wspiera działania prowadzone na Ukrainie, zarówno poprzez struktury Caritas, jak i parafie. Zakończyły się właśnie cztery projekty prowadzone w Użgorodzie, Kijowie, Żytomierzu i Krzywym Rogu.

W ramach projektu prowadzonego przez Zakarpacką Rejonową Charytatywną Fundację Caritas im. św. Marcina wyremontowany został basen w użgorodzkim szpitalu dziecięcym. Centrum rehabilitacyjne mieszczące się w szpitalu świadczy pomoc dzieciom, które cierpią na różnego rodzaju wady rozwojowe bądź doświadczyły urazów układu ruchowego. Każdego dnia 20-30 osób korzysta z basenu, na którym prowadzane są zabiegi i ćwiczenia fizyczne. Remont był niezbędny, gdyż stara pływalnia była w bardzo złym stanie, uniemożliwiającym odpowiednią terapię. Problem stanowił niesprawny system wentylacji, słaba wydajność pompy wodnej i  grzejnika, jak również zużyty system filtracji oraz odwodnienia. Podczas remontu wymieniono pompy i instalację elektryczną, zainstalowano nowy podgrzewacz wody, a także przeprowadzono dezynfekcję miski basenu oraz przeciwgrzybiczną dezynfekcję ścian.

Caritas Polska wsparła także zakup wyparzarek gastronomicznych i kompletu naczyń – metalowych talerzy, łyżek i kubków. Zespół wolontariuszy Caritas-Spes diecezji kijowsko-żytomierskiej dwa razy w tygodniu zapewnia ciepłe posiłki ubogim i bezdomnym mieszkańcom Kijowa.  Osoby potrzebujące otrzymują zupę, ziemniaki lub kaszę, mięso, chleb i kompot. Są to pożywne i bogate w składniki odżywcze porcje, które stanowią uzupełnienie ubogiej diety. Zakup sprzętu i naczyń w znacznym stopniu usprawnił proces przygotowywania posiłków i umożliwił zwiększenie liczby beneficjentów, dzięki czemu jednorazowo ciepły posiłek otrzymuje 300 osób.

W obszarze pomocy żywnościowej Caritas Polska wsparła działania Parafii Wniebowzięcia NMP w Krzywym Rogu. Fundusze zostały przeznaczone na dożywianie bezdomnych i osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie same zaspokoić własnych potrzeb żywnościowych. W dużej mierze były to osoby, które w związku z działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy opuściły swoje domy, pozostawiając dorobek życia. Pomoc w okresie od listopada 2016 do maja 2017 roku otrzymało łącznie 312 osób, z czego 25% stanowiły dzieci, 15% to ludzie w średnim wieku, a 60% stanowiły osoby po 65-tym roku życia. Byli to zarówno mieszkańcy parafii, jak i osoby przebywające w noclegowni i na ulicy. Potrzebujący otrzymywali dwa razy w tygodniu zupę i gorącą herbatę, natomiast raz w tygodniu wolontariusze przygotowywali kanapki i rozdawali ubogim wraz z gorącą herbatą.

Projekt ten wpisał się w działalność charytatywną parafii na rzecz najuboższych mieszkańców miasta. Przy wydawaniu posiłków zawsze obecny jest ksiądz bądź siostra zakonna, co ma charakter ewangelizacyjny. Ponadto dzięki rozmowom nawiązywane są relacje, które stają się często punktem wyjścia do głębszej pomocy psychologicznej czy też terapii uzależnień.

 Projekt realizowany przez Parafię Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu również dotyczył wsparcia żywnościowego. Osoby ubogie, samotne i starsze otrzymały paczki żywnościowe podczas spotkań zorganizowanych po świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na każdym spotkaniu obecnych było ponad 60 osób starszych i niepełnosprawnych, a dużą część stanowiły osoby polskiego pochodzenia. Spotkania składały się z trzech części. Pierwszym elementem było wprowadzenie do tematu świąt, modlitwa, łamanie się opłatkiem bądź dzielenie jajkiem i wspólne śpiewanie z młodzieżą  parafii, która uczestniczyła w spotkaniach. Następnie uczestnicy spotkania zasiadali do uroczystego obiadu przy odświętnie udekorowanym stole. Na koniec wszystkie osoby otrzymywały paczki żywnościowe, które stanowiły ogromną pomoc dla tych ludzi. Jak podkreśla koordynator projektu ks. Jarosław Olszewski: „Dzielenie się opłatkiem czy jajkiem z tymi ludźmi jest bardzo wzruszające, często płaczą z radości… Takie spotkania uczą też młodzież troski i pomocy dla starszych ludzi”.

Łączne wsparcie ze strony Caritas Polska wyniosło 26 789,13 złotych.