Projekt medyczny w Ekwadorze

Zakończył się projekt prowadzony w Ekwadorze, którego celem było świadczenie opieki zdrowotnej integralnej z leczeniem zapobiegawczym dla osób poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce 16 kwietnia 2016 roku. 

Projekt pn. „Zdrowy jak ryba” – integralna pomoc medyczna, prowadzony przez Braci Mniejszych Konwentualnych, realizowany był od września 2016 do marca 2017 roku na terenach najbardziej dotkniętych kataklizmem.

Projekt ten składał się z kilku etapów. Na początek zespół nadzorujący wdrażanie działań przeprowadził rozpoznanie potrzeb w rejonie trzęsienia ziemi, a następnie wyznaczył i przygotował miejsca realizacji badań w poszczególnych miejscowościach.

W pierwszym miesiącu przeprowadzono badania lekarskie. W miastach Pedernales i Cojimies 225 osób uzyskało informacje na temat swojego stanu zdrowia, a w wielu przypadkach przekazano leki zapobiegawcze wraz z witaminami dla dzieci. Dodatkowym elementem było szkolenie na temat zdrowego odżywiania.

Od końca września do 23 października w Santo Domingo prowadzone były badania laboratoryjne dla osób przesiedlonych z wybrzeża, dla ludzi starszych i dzieci. Osoby zgłaszające dolegliwości układu sercowo-naczyniowego miały wykonywane badania EKG. Dodatkowym elementem była pomoc stomatologiczna i przegląd zębów dzieci.

W listopadzie w miejscowości Canoa 205 pacjentom z rejonu trzęsienia ziemi i ze schronisk dla osób poszkodowanych zapewniono konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne. Ponadto zorganizowano warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, a także zajęcia z psychologiem dla dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu radzenia ze stresem po przebytej traumie związanej z trzęsieniem ziemi.

W grudniu prowadzono dodatkowe działania w Pedernales, Santo Domingo i Canoa. Z badań laboratoryjnych mogły skorzystać osoby, które nie miały takiej możliwości w poprzednich miesiącach. Badania te cieszyły się dużym powodzeniem, gdyż na tym terenie brakuje ośrodków zdrowia i lekarzy specjalistów. W okresie świąt Bożego Narodzenia przekazano lekarstwa, szczególnie witaminy, a także zakupiono respirator potrzebny do stabilizacji procesu oddychania u osób starszych.

W miesiącach styczeń-marzec 2017 roku pomoc udzielana była w Puerto Nuevo, Tres Vias, Vilsa i w wioskach w okolicach Esmeraldas. Przebadano łącznie 306 osób, a także zorganizowano spotkania mające na celu uwrażliwienie z zakresu higieny, zdrowego odżywiania i ogólnej dbałości o zdrowie. Powszechny brak dostępności do wody pitnej i obecność komarów uzasadniały pomoc tym właśnie osobom.

W końcowej fazie projektu, w marcu, w Pedernales, Jama i Santo Domingo zorganizowano kontrolne konsultacje kliniczne i badania laboratoryjne, a także badania jamy ustnej i higieny zębów. Po kilku kontrolach stwierdzono wyraźną poprawę stanu zdrowia.

Projekt realizowany na terenach, które najbardziej ucierpiały w ubiegłorocznym kataklizmie, przyniósł wielkie korzyści, gdyż przyczynił się do poprawy stanu zdrowia osób, które ze względu na trzęsienie ziemi nie miały środków na badania i leczenie. Duża grupa beneficjentów uzyskała też informacje o sposobach leczenia i profilaktyce. Ponadto projekt stanowił wsparcie moralne dla poszkodowanych i przywrócił im nadzieję na powrót do normalnego życia.

Kwota wsparcia projektu ze strony Caritas Polska wyniosła 104 800 złotych. Łącznie na pomoc poszkodowanym w Ekwadorze przekazano 708 348 złotych.