Warsztaty dla pracowników wspólnego projektu Caritas Polska i Caritas Ukraina

W dniach 3 – 7 lipca na Ukrainie w Kołomyi odbyło się szkolenie dla 50 pracowników projektu realizowanego przez Caritas Polska i jej partnera lokalnego Caritas Ukraina.

Projekt pn. „Utworzenie centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie” ma na celu przetestowanie nowego systemu pracy z przesiedleńcami jak i ze społecznością lokalną. Model polega na holistycznym wsparciu rodziny i wszystkich jej członków, poprzez pomoc psychologa oraz asystenta rodziny, którzy pracują z obydwoma grupami metodami aktywizującymi. Jednocześnie obejmują pomocą wszystkich członków rodziny. Projekt ma zakończyć się opracowaniem modelu pracy asystenta rodziny, nieznanego jeszcze na Ukrainie. Podejmowane tematy dotyczyły jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych na poziomie relacji w rodzinie oraz formy pracy z samotnymi matkami, najbardziej rozpowszechnioną kategorią beneficjentów Caritas. Pani Steciuk z Ukraińskiej Akademii Nauk przedstawiła modele integracji uchodźców ze społecznością lokalną tj. model asymilacji, diaspory, tranzytu, wahadła, getta oraz powrotu.

Pierwszym wyzwaniem jednak było nawiązanie relacji pomiędzy siedmioma Centrami Wsparcia Rodziny Caritas, z których cztery znajdują się na wschodzie a trzy na zachodzie Ukrainy oraz zbudowanie zaufania do siebie nawzajem. Max Bondarenko, koordynator ze Lwowa mówi: „Tak, ta różnica kulturowa pomiędzy regionami jest dużym wyzwaniem, ale większym jest brak znajomości jedni drugich. Dlatego, uważam, że takie szkolenie, które stworzyło wspólny poziom komunikacji i wymiany doświadczeń było bardzo potrzebne”. Jednym z poruszanych tematów były właśnie wyzwania integracyjne dla Wschodu i Zachodu. Taras Buczowski, koordynator projektu z Kołomyi mówi: „My tutaj rozumiemy, że wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi, obywatelami jednej Ukrainy niezależnie, czy ktoś ze Wschodu, czy z Zachodu, ale pomimo tego, do serca to nie zawsze dociera. Nie ma tego odczucia jedności”. Dla Natalii Kuszkiny, koordynatorki z Zaporoża, takie szkolenie było zupełnie nowym doświadczeniem. „Odbyło się nie tyle zebranie ile pojednanie wszystkich Caritas projektu. To bardzo zdrowe doświadczenie. Raz, że przekazujemy już nasze doświadczenia z poprzedniego projektu. Ale także zdobywamy nowe idee, uczymy się od innych placówek rozwiązań, które chcemy wprowadzić u nas”.

Podziękowano Caritas Polska „Odważnego podjęcia takiego tematu projektu, który dla nas wszystkich jest nie prostym wezwaniem”, jak powiedzieli koordynatorzy projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.