Caritas Polska zaprasza do wzięcia udziału w Europejskim Pikniku Rodzinnym!

W sobotę 9 września na terenie parku Pole Mokotowskie od godz. 10 do 18.00 w namiocie 25 będziemy promować program Rodzina Rodzinie, dzięki któremu polskie rodziny pomagają rodzinom syryjskim.

Informacja o Programie Rodzina Rodzinie

Program „Rodzina Rodzinie” polega na objęciu przez Polaków długofalowym wsparciem finansowym rodzin poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii, przede wszystkim mieszkających w Aleppo. Caritas Polska wraz z partnerami zbiera informacje o rodzinach szczególnie potrzebujących wsparcia. Są to zwłaszcza rodziny z Aleppo, które straciły wszystko, żyją w sytuacji skrajnej biedy, nie mają żadnych źródeł utrzymania. Pomoc w ramach programu „Rodzina Rodzinie” ma konkretne imiona, historie poszczególnych ludzi i rodzin. Opisy tych rodzin umieszczane są na stronie internetowej i każdy może włączyć się w pomoc dla konkretnej rodziny. Darczyńcy składają deklarację pomocy i wpłacają przez 6 miesięcy fundusze na miarę swoich możliwości oraz chęci zaangażowania. Wśród darczyńców oprócz polskich rodzin i osób indywidualnych są też biskupi i księża, zgromadzenia zakonne i wiele parafii, a także liczne wspólnoty katolickie, szkoły, firmy, organizacje oraz nieformalne grupy przyjaciół. Obecnie mamy już ponad 14 tysięcy darczyńców z Polski, którzy pomagają prawie 5 000 rodzin w Aleppo.

Program „Rodzina Rodzinie” można wesprzeć poprzez stronę internetową www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Informacja o Pikniku Rodzinnym

Już po raz ósmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa wraz z licznymi instytucjami, gminami aglomeracji warszawskiej i dzielnicami Urzędu m.st. Warszawy organizuje Europejski Piknik Rodzinny. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2017 roku w godz. 10:00 – 18:00  na terenie parku Pole Mokotowskie.

Szczegółowy program imprezy oraz plan miasteczka: http://www.europedirect.um.warszawa.pl/

Impreza plenerowa „Europa zmienia metropolię warszawską” organizowana jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.