Dyrektor Caritas Polska powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

219

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego. Celem Komitetu, powołanego na mocy ustawy przyjętej przez Sejm w kwietniu tego roku, jest upamiętnienie i uroczyste uczczenie w latach 2017–2021 wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W poniedziałkowym wydarzeniu uczestniczył także Dyrektor Caritas Polska – który został powołany w skład Komitetu. Przewodniczący Komitetu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że wielcy Polacy, Ojcowie Niepodległości, bardzo różnili się w sensie ideologicznym, ale w sprawach najważniejszych dla kraju potrafili odrzucić wszelkie podziały. – Cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Po tych 100 latach ludzie o różnych poglądach, często bardzo różnym spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jednego – że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być wolna – podkreślił Prezydent.

Uczestnicy posiedzenia mieli też okazję zapoznać się z założeniami wieloletniego programu „Niepodległa” na lata 2017-2021, przedstawionymi przez pełnomocnika rządu ds. obchodów stulecia niepodległości Jarosława Sellina.

Zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w skład Komitetu wchodzą m.in. Prezydent, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Premier. Ustawa zakłada też udział w pracach Komitetu przedstawicieli partii politycznych lub ugrupowań będących w Sejmie jak i pozaparlamentarnych, uprawnionych do subwencji z budżetu państwa. W Komitecie zasiadają także m.in. wskazani przez Prezydenta przedstawiciele Kościołów, środowisk kultury i nauki oraz samorządu terytorialnego.

Nominacja ks. Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Info na podst. http://www.sejm.gov.pl