Caritas Polska wspiera Dom Pokoju w Betlejem

Przy okazji wizyty sekretarza stanu Bartosza Kownackiego w Ziemi Świętej, Caritas Polska ofiarowała 5 komputerów przenośnych dzieciom z Domu Pokoju prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z Polski w Betlejem.

Jak w rodzinie

Dom Pokoju to ośrodek wspierający dzieci i młodzież z palestyńskich rodzin mieszkających w Betlejem na terenie Autonomii Palestyńskiej. Dom jest prowadzony od 2010 roku przez siostry elżbietanki, które wspierają w rozwoju osoby z najbiedniejszych chrześcijańskich rodzin w Betlejem.

Obecnie w Betlejem mieszka kilka tysięcy rodzimych chrześcijan arabskich, co stanowi najwyższy odsetek chrześcijan na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Ze względu na trudną sytuację polityczną wiele dzieci wychowuje się w środowisku bez perspektyw na lepszą przyszłość. To odbija się najmocniej szczególnie na tych, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. To właśnie wśród nich i dla nich żyją polskie siostry. Zapewniają im codzienną opiekę, wsparcie edukacyjne i przede wszystkim rodzicielską miłość.

Dzielenie codzienności z potrzebującymi dziećmi to coś więcej, niż zapewnienie im jedzenia, dachu nad głową czy opłacenie czesnego w szkole. To przede wszystkim żmudna praca wychowawcza dzień po dniu i otaczanie dzieci rodzinnym poczuciem bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla ich integralnego rozwoju.

Sierociniec w Betlejem?

Czy nie powinno być to najbardziej rodzinne miasteczko pod słońcem? To, które znamy z bożonarodzeniowych pocztówek, z których pomimo mroźnego grudnia bije ciepło i miłość? Niestety trudna rzeczywistość rodzinna dotyczy wszystkich społeczeństw i podobnie jak w polskich domach dziecka, większość dzieci w Domu w Betlejem… posiada rodzinę. Są to dziadkowie, wujostwo, a czasem nawet oboje rodziców, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą zajmować się swoimi dziećmi.

Siostry dbają jednak o to, aby pomimo często trudnych okoliczności, w jakich żyją rodziny wychowanków, zachowywały one stały kontakt ze swoimi dziećmi i pomagają w odbudowaniu zdrowych więzi.

Wsparcie dla Domu Pokoju

W czasie swojej kilkudniowej wizyty w Ziemi Świętej, sekretarz stanu Bartosz Kownacki oraz komandor porucznik Łukasz Boguszewski spotkali się z s. Szczepaną Hrehorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, aby przekazać na jej ręce 5 komputerów przenośnych ufundowanych przez Caritas Polska dla dzieci i młodzieży wychowujących się w ośrodku prowadzonym przez elżbietanki.

fot. główne: http://elzbietankijerozolima.com/dom_pokoju.html