Odbudowa sal w Ekwadorze

Caritas Polska wsparła odbudowę sal parafialnych służących do celów społecznych i charytatywnych realizowanych przez parafię św. Augustyna w Calceta, w prowincji Manabi, gdzie posługuje polski misjonarz. Sale te uległy zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Ekwador w dniu 16 kwietnia 2016.

Budowę siedmiu sal rozpoczęto we wrześniu 2016 roku po uprzednim oczyszczeniu terenu i po zburzeniu przez kataklizm 14 sal przyparafialnych. Pierwszym etapem była budowa fundamentów, zgodnie ze wskazaniami inżynierów współpracujących z Archidiecezją Portoviejo, na terenie której znajduje się parafia. Całą konstrukcję, począwszy od fundamentów, wznoszono w oparciu o antysejsmiczne rozwiązania budowlane. Prace zakończono w sierpniu tego roku.

Środki przekazane przez Caritas Polska wykorzystano na zakup materiałów budowlanych takich jak: cement, piasek, żwir, wiązadła do fundamentów, blachę dachową, pustaki, cegły, drut ocynkowany, lepik, farby, styropian, kamień, drut stalowy, pręty, tuby do fundamentów, tworzywo sztuczne, podkład pod farbę i betoniarkę, a także na opłacenie pracowników.

Na terenie parafii św. Augustyna prowadzonych jest wiele działań, dlatego też odbudowa sal była bardzo potrzebna. Parafia liczy około 30 tysięcy wiernych, ponad 3 tysiące dzieci uczęszcza na katechezę, istnieje 16 grup parafialnych, w tym 5 młodzieżowych. W salach parafialnych odbywają się katechezy dla dzieci i młodzieży, cotygodniowe spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne dla katechetów świeckich. Z pomieszczeń korzysta też parafialna Caritas. Mieści się w nich gabinet lekarski ze sprzętem medycznym, prowadzona jest rehabilitacja i terapia ruchowa dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zajęcia dla dzieci z problemami wymowy. W pracy pomagają lekarze i specjaliści, którzy posługują jako wolontariusze niosąc pomoc najuboższym. Parafialna Caritas prowadzi również jadłodajnię, gdzie każdego dnia wydawanych jest 75 obiadów dla najbardziej potrzebujących.

Kwota wsparcia projektu ze strony Caritas Polska wyniosła 191 770 złotych. Łącznie na pomoc w Ekwadorze przekazano 708 348 złotych.