Samochody dostawcze od Biedronki dla Caritas

656

Biedronka przekazała dziś Caritas siedem samochodów dostawczych do przewożenia żywności. Pięć aut zostało sfinansowanych ze środków uzyskanych ze sprzedaży maskotek Świeżaków w pierwszych dniach  września. W całej Polsce zebrano wówczas 714 tys. złotych. Dodatkowo sieć współfinansowała zakup dodatkowych dwóch pojazdów. Wyposażone w chłodnie auta będą służyły do przewożenia żywności z placówek handlowych do podopiecznych Caritas. Wszystko w ramach współpracy z Caritas w zakresie dożywiania potrzebujących.

Samochody marki Mercedes Sprinter trafią do siedmiu Caritas diecezjalnych w Polsce, które aktywnie włączyły się w akcję „Spiżarnia Caritas” – ogólnopolski program odbioru i dystrybucji pełnowartościowej żywności wycofanej ze sprzedaży. W jego ramach Caritas odbiera żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia z placówek handlowych, w tym ze sklepów Biedronka. Auta będą służyły działaniom charytatywnym w zakresie pomocy żywnościowej na terenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Warmińskiej oraz Caritas Diecezji Ełckiej, Warszawsko-Praskiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej i Kaliskiej.

Biedronka traktuje przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako priorytet w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedziała Anetta Jaworska-Rutkowska, odpowiadająca za CSR w Jeronimo Martins Polska S.A. – Podejmowane przez nas działania obejmują zarówno proces zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką i sprzedażą jak i bezpośrednie przekazywanie żywności organizacjom pożytku publicznego, w tym Caritas. Już wkrótce do Caritas będzie trafiała żywność o krótkim terminie do spożycia z ok. 500 sklepów Biedronka w całej Polsce, wartości ok. 500 tys. zł miesięcznie.

Ks. Krzysztof Sroka, zastępca Dyrektora Caritas Polska, wyjaśnił na czym polega współpraca Caritas z siecią – Wiele produktów wycofywanych ze sprzedaży nadal nadaje się do spożycia. Są to głównie mięso, ryby, nabiał, produkty garmażeryjne, pieczywo, warzywa i owoce. Dzięki naszej współpracy z Biedronką trafiają one do wielu potrzebujących. Teraz, mając dodatkowe środki transportu, będzie nam łatwiej je odbierać i sprawnie przekazywać potrzebującym.

Wieloletnia współpraca Biedronki z Caritas w Polsce

Biedronka współpracuje z Caritas w Polsce już od 2006 r. Oprócz partnerstwa przy programie „Spiżarnia Caritas” sieć uczestniczy również w zbiórkach żywności organizowanych przez diecezjalne Caritas pod hasłem Tak, pomagam! Od 2006 r. zebrano w ich ramach w sumie ponad 4 tys. ton artykułów spożywczych. Realizowana pomoc to także zbiórki przyborów szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego czy chemii gospodarczej dla osób objętych wsparciem po klęskach żywiołowych, paczki i upominki dla osób samotnych i chorych; Ogólnopolski Piknik Rodzinny „Bądźmy razem” organizowany od kilkunastu lat w dwudziestu kilku diecezjach i trzydziestu dwóch miejscowościach w całej Polsce; wsparcie dla jadłodajni, świetlic środowiskowych i domów samotnej matki; codzienna współpraca centrów dystrybucyjnych z lokalnymi diecezjalnymi Caritas w Polsce. Podsumowując, to różnorodne działania pomocowe na rzecz podopiecznych Caritas, a przede wszystkim  wieloletnie partnerstwo na rzecz wspólnego dobra.

Fot. dzięki uprzejmości KAI

podobne artykuły