Radom: Unijna żywność wydana

W naszej diecezji była ścisła współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, skierowania były płynnie wydawane. W związku z tym Parafialne Zespoły Caritas były w stanie przekazać żywność najbardziej potrzebującym…

Tarnów: Miłość dzielona – mnoży się obficie

Z pragnieniem w sercach, aby rozgrzała je miłość Maleńkiej Dzieciny, w tym roku w Hospicjum i Domu Pomocy Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownicy placówek Caritas Diecezji Tarnowskiej zgromadzili się…

Siedlce: Nowy Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ w Kisielanach to miejsce, gdzie 22 osoby z powiatu siedleckiego, posiadające umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnoprawności, otrzymują pomoc w postaci różnych zajęć aktywizacyjnych. Swoje umiejętności rozwijają w kilku…

Drohiczyn: W świetlicowej wspólnocie

Wśród gości byli: ks. Mariusz Woltański, zastępca burmistrza Henryk Czmut, p. Agnieszka Olendzka z zaprzyjaźnionego ze świetlicą Szkolnego Koła Caritas, p. Jacek Piotrowski, reprezentujący tygodnik Głos Siemiatycz i opiekunowie szkolnych…
Rok Caritas w Łodzi - Eucharystia

Dzięki Wam stajemy się bardziej dojrzałymi ludźmi

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Przygotowanie czytań i przekazanie darów powierzono osobom z niepełnosprawnością. Dalsza część…

Siedlce: pracodawcy nagrodzeni

Nagrody trafiły do prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, starosty siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. Tamary Zacharuk, Grzegorza Kazimierczaka - prezesa firmy Frezdrom oraz do Waldemara…

Siedlce: są miejsca, w których człowiek więcej otrzymuje niż sam daje – obchody Roku Caritas w Siedlcach

W Siedlcach w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce odbyły się uroczyste obchody Roku Caritas, zorganizowane  przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Siedleckiej.  Miesiąc styczeń jest poświęcony…

Rok Caritas w Łodzi

W niedzielę, 18 stycznia odbędzie się kolejna uroczystość w ramach Roku Caritas, podsumowująca wsparcie skierowane do osób niepełnosprawnych. Uroczystość przygotowywana jest przez Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej…
Rok Caritas - 2015

Rok Caritas w diecezji siedleckiej

Celem Caritas jest wypełnianie przykazania miłości poprzez pomoc tym ludziom, którzy sami sobie nie radzą. Caritas działa w kraju na obszarze 44 diecezji. Tworzy ją ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Posiada 900 placówek świadczących…

Gala Wolontariatu lubelskiej Caritas

Często nam, dorosłym wydaje się, że młodym ludziom trudno dziś odróżnić dobro od zła, że są zagubieni i niekoniecznie myślą o drugim człowieku. Nic bardziej mylnego. Podczas niedzielnej Gali – upewniliśmy się, że „dobro”…