II Gala Darczyńców Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Dla naszej Caritas to wydarzenie nie do przecenienia! Corocznie dzięki Gali przedstawiamy rozliczenie z działań za rok poprzedni, wręczamy statuetki „Pomocna Dłoń” – wyraz naszej wdzięczności, ale przede wszystkim mamy okazję…

Zbawiciel troszczy się o każdego - Wielkanocne śniadanie w Koszalinie

To już druga świąteczna msza dla bezdomnych i ubogich, bo pierwszą odprawiliśmy w Wigilię - powiedział ks. Roda. - Myśleliśmy wówczas, że przyjdzie niewielu, ale liczba uczestników przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Widać,…

Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego

W homilii biskup nawiązując do odczytanej Ewangelii powiedział m.in.: Jezus po dziś dzień przebywa w Kościele, ale jest tylko jedna metoda, by Go znaleźć. Trzeba Go pochwycić miłością. To On utożsamia się z każdym człowiekiem…

Łódź: Zrób zdjęcie Caritas i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej!

Konkurs ma charakter regionalny. Mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy archidiecezji łódzkiej. W ocenie konkursowej będą brane pod uwagę dwie kategorie uczestników: amatorzy i profesjonaliści. Zdjęcia należy dostarczyć do siedziby…

Rzeszów: Śniadanie wielkanocne dla ubogich

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek – przy finansowym wsparciu MOPS w Rzeszowie – wydano 1150 osobom wędlinę, chałkę, chleb i owoce. Z biednymi i bezdomnymi do śniadania zasiedli m.in.: biskup ordynariusz Jan Wątroba z rektorem WSD…

Wielkanocne śniadanie w Gnieźnie

Świąteczny posiłek został poprzedzony Mszą św., którą dla zgromadzonych odprawił ks. Krzysztof Stawski, dyrektor gnieźnieńskiej Caritas. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni zostali na uroczyste śniadanie, na którym tradycyjnie nie…

Lublin: 100 ton jabłek dla potrzebujących w ramach programu "Embargo"

Do naszej Caritas przyjechał transport 24 ton jabłek z Józefowa nad Wisłą. Przystępujemy do rozdzielenia owoców wśród potrzebujących. Każdy otrzyma od 5 do 10 kg jabłek. Ta pomoc trafi do podopiecznych Caritas w Lublinie i całej…

Lublin: Chleb Dobroci

W tym roku cały dochód przeznaczymy na pomoc dla najuboższych z archidiecezji lubelskiej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przygotujemy m.in. paczki żywnościowe dla potrzebujących – wyjaśnia ks. Wiesław Kosicki, dyr. Caritas…

Radom: 300 paczek żywnościowych na Wielkanoc

Paczki udało się przygotować ze środków własnych Caritas i z produktów, które przekazał Radomski Bank Żywności. Staramy się co roku przygotować paczki dla naszych podopiecznych. W tym roku otrzymało je ok. 300 osób - mówi ks.…

Kraków: Caritas pomaga przed Wielkanocą

W dniach 13-14 marca odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności. Oprócz centrali Caritas do udziału zgłosiły się 24 parafie z archidiecezji krakowskiej. Akcję przeprowadzono w 116 sklepach, a wzięło w niej udział około 1,3…