Relacja wolontariuszki Caritas Polska z Autonomii Palestyńskiej

Projekt pn. „Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno-socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych” dotyczy udzielenia wsparcia w…

AGD dla uchodźców na Ukrainie

Na zachodniej Ukrainie zarejestrowanych jest ok. 30 tysięcy uchodźców z Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego, z czego 9 tysięcy jest zarejestrowanych w samym obwodzie lwowskim. Caritas Polska angażuje się od początku konfliktu na…

27 września „Dzień Współpracy Rozwojowej. Miasteczko Edukacji Globalnej” w ramach obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

Caritas Polska również będzie obecna i będzie miała swoje stanowisko związane z pomocą humanitarną. Na stanowisku będą pracownicy Caritas Polska wraz z wolontariuszką, która uczestniczyła w projekcie w Jordanii. Będziemy rozmawiać…

Dotychczasowa pomoc Kościoła na Bliskim Wschodzie - dane

Dane ONZ są zastraszające: ponad 12 mln osób potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej w Syrii, w tym prawie 6 mln dzieci (wszystkie statystyki podają, że dzieci stanowią 50% dotkniętych przez wojnę). jest to ponad dwunastokrotny…

Wspólne działania szansą na rozwiązanie trudnej sytuacji uchodźców - Caritas Polska obecna na nadzwyczajnym spotkaniu Caritas Europa

Celem wspólnego zebrania była analiza obecnej sytuacji związanej z dramatem uchodźców z Bliskiego Wschodu. Kraje członkowskie Caritas Europa przekazały informacje o bieżących działaniach na rzecz uchodźców. Wypracowano również…

Gdzie jest wola polityczna, aby zatrzymać wojny w Syrii i Iraku? Caritas Polska na międzynarodowej konferencji w Rzymie

- Obok śmierci, degradacji dziedzictwa, wojna ta niesie także degradację świadomości – powiedział Ojciec Święty Franciszek do zgromadzonych na konferencji. Papież wezwał także do zaprzestania handlu bronią. Wspólnota chrześcijańska…

Uwaga dzieci! Zaproszenie do napisania modlitwy adwentowej

Adwent to czas oczekiwania i przygotowania, kiedy Kościół przygotowuje się na świętowanie przyjścia Chrystusa w ciele dziecka. Modlitwa będzie podziękowaniem Panu za to, że mogliśmy pokazać, jaką siłą dysponujemy, gdy działamy…

Komunikat Caritas Polska w sprawie działań na rzecz uchodźców

Caritas w Polsce prowadzi pięć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, w których rocznie udzielała pomocy ponad 3000 osób, wśród których znaleźli się głównie: Czeczeni, Ukraińcy, Gruzini, Irakijczycy oraz Syryjczycy. Wysokość…

Pomoc dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie oraz dla migrantów i uchodźców prowadzona przez Caritas Polska 2012-2015

Pomoc Caritas Polska realizowana dla ofiar konfliktów na Bliskim Wschodzie w latach 2012-2015 oraz pomoc udzielana migrantom i uchodźcom przez Caritas w Polsce. Ofiary konfliktu syryjskiego i irackiego  Liban Pomoc chrześcijanom w Libanie…

Caritas Polska wsparła budowę oddziału położniczo-ginekologicznego w Centrum Medyczno-Socjalnym w Gikondo w Rwandzie

Oddział ma na celu umożliwienie kobietom skorzystania z profesjonalnych porad, poród w warunkach sterylnych oraz opiekę poporodową. Projekt wpisuje się w potrzeby regionu i Rwandy, gdzie ok 50% kobiet rodzi w domach albo u kogoś bez profesjonalnego…