Poprawa standardów opieki medycznej w Syrii

Caritas Syria w ramach projektu dąży do polepszenia opieki medycznej udzielanej wewnętrznym przesiedleńcom oraz ubogiej społeczności w Damaszku i na przedmieściach. Pomoc udzielana jest w centrum medycznym, które wcześniej znajdowało…

Indie: Wyposażenie dla Przemysłowego Instytutu Szkoleń

Przemysłowy Instytut Szkoleń Biskupa Ambrose został założony w 1998 przez Braci św. Michała, aby poprzez edukację umożliwić ubogim społecznościom rozwój i osiągnięcie stabilizacji. Instytut jest oficjalnie uznany przez rząd Indii…

Rodzina troską Caritas - międzynarodowa konferencja Caritas Polska

Wśród prelegentów znaleźli się ks. prałat Giampietro Dal Toso, sekretarz Rady Papieskiej "Cor Unum", Michel Roy, Sekretarz Generalny Caritas Internationalis, ks. prof. Mieczysław Ozorowski, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW,…

Ghana: Wszystko zaczyna się od nowa

To moje motto po pierwszym miesiąc pobytu w Ghanie. Czas płynie tu niewiarygodnie szybko, mimo że „w Ghanie nic nie poGania nas”. Z tego założenia wychodzą mieszkańcy miasteczka Mankessim. Ja staram się zaadaptować do lokalnych…

Relacja wolontariuszki Caritas Polska z Autonomii Palestyńskiej

Projekt pn. „Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno-socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych” dotyczy udzielenia wsparcia w…

AGD dla uchodźców na Ukrainie

Na zachodniej Ukrainie zarejestrowanych jest ok. 30 tysięcy uchodźców z Krymu, obwodu donieckiego i ługańskiego, z czego 9 tysięcy jest zarejestrowanych w samym obwodzie lwowskim. Caritas Polska angażuje się od początku konfliktu na…

27 września „Dzień Współpracy Rozwojowej. Miasteczko Edukacji Globalnej” w ramach obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

Caritas Polska również będzie obecna i będzie miała swoje stanowisko związane z pomocą humanitarną. Na stanowisku będą pracownicy Caritas Polska wraz z wolontariuszką, która uczestniczyła w projekcie w Jordanii. Będziemy rozmawiać…

Dotychczasowa pomoc Kościoła na Bliskim Wschodzie - dane

Dane ONZ są zastraszające: ponad 12 mln osób potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej w Syrii, w tym prawie 6 mln dzieci (wszystkie statystyki podają, że dzieci stanowią 50% dotkniętych przez wojnę). jest to ponad dwunastokrotny…

Wspólne działania szansą na rozwiązanie trudnej sytuacji uchodźców - Caritas Polska obecna na nadzwyczajnym spotkaniu Caritas Europa

Celem wspólnego zebrania była analiza obecnej sytuacji związanej z dramatem uchodźców z Bliskiego Wschodu. Kraje członkowskie Caritas Europa przekazały informacje o bieżących działaniach na rzecz uchodźców. Wypracowano również…

Gdzie jest wola polityczna, aby zatrzymać wojny w Syrii i Iraku? Caritas Polska na międzynarodowej konferencji w Rzymie

- Obok śmierci, degradacji dziedzictwa, wojna ta niesie także degradację świadomości – powiedział Ojciec Święty Franciszek do zgromadzonych na konferencji. Papież wezwał także do zaprzestania handlu bronią. Wspólnota chrześcijańska…