Aktualności

Spotkanie koordynatorów projektów senioralnych

16-17 października gościliśmy w Caritas Polska 35 koordynatorów i realizatorów projektów senioralnych Senior Caritas. Dzieliliśmy się doświadczeniami z pracy z seniorami związanymi z diecezjami, z Parafialnymi Zespołami Caritas,…

Spotkanie diecezjalnych koordynatorów i koordynatorek wolontariatu

W dniach 1-2.10.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie diecezjalnych koordynatorów i koordynatorek wolontariatu. Uczestnicy z Caritas Diecezji Siedleckiej, Kaliskiej, Warszawsko-Praskiej, Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Bielsko-Żywieckiej…

Spotkanie Koordynatorów diecezjalnych Roku Caritas

Podczas spotkania zostały omówione i posumowane wydarzenia, jakie Caritas organizowała w 2015 roku. Przez dwanaście miesięcy na terenie całej Polski odbywały się spotkania, koncerty, sympozja. Każdy miesiąc Roku Caritas było poświęcony…